Monastery Kehrovouniou

A dark day near Easter at Kehrovouniou Monastery on Tinos island, Greece.

Acrylic on canvas, 2013.